Onze vereniging

Hier vind je alle informatie over onze ereleden het protocol

//Erelidmaatschap

Protocol “Erelidmaatschap” en “Lid van verdienste” supportersvereniging F.C. Utrecht.

1987 Dhr. M.H. van de Pol Martin  
1989 Dhr. G.J. Huizinga Hans  
1992 Dhr.  J. Brand Sjaak  †
2006 Dhr. B.P. Klanchantra Bobby  
2009 Dhr. H.J.W. Donker Machiel  
2011 Dhr. J.W. van Dop Jan-Willem  
2011 Mevr. H.J.W. Dankerlui Hetty  †
2012 Dhr. O. van der Westen Oscar  
2017 Mevr. G. de Randamie Germaine  
2017 Dhr. M. Vermeulen Mike  
2020 Dhr. R. Junier Robert  
2021 Dhr. A. van der Voort  Ad  †
2021 Dhr. T. Overes Theo  
2023 Mevr. M. Kruft Marielle  
2024 Dhr. D. van der Linden Danny  
Protocol “ERELIDMAATSCHAP” en “LID VAN VERDIENSTE” supportersvereniging F.C. Utrecht

Inleiding
In de historie van onze supportersvereniging, hierna te noemen als SV, zijn een beperkt aantal leden tot erelid benoemd. Aangezien het bestuur van mening is dat het erelidmaatschap iets bijzonders is, namelijk een eerbetoon aan één persoon, vinden we dat we hier op een zorgvuldige wijze mee om dienen te gaan. Om die reden is het protocol “erelidmaatschap”, en aansluitend “lid van verdienste”, opgesteld zodat duidelijk wordt aan welke criteria voldaan dient te worden voor de benoeming tot “erelid” en “lid van verdienste”, en de wijze waarop een voordracht voor het “erelidmaatschap” en “lid van verdienste” gedaan dient te worden.

Criteria “erelidmaatschap”
Betrokkene is minimaal 5 jaar lid van de SV waarbij de 5 jaren aaneengesloten dienen te zijn, en  heeft gedurende een langere periode bijzondere bijdrages geleverd voor de vereniging, welke ver uitsteken van wat van leden verwacht mag worden, waarbij de bijdrages volstrekt belangeloos waren.  Betrokkene is zeer loyaal t.a.v. de vereniging en haar bestuursleden, wordt breed gezien als een symbool voor de SV, moet van onbesproken gedrag zijn, heeft een voorbeeldfunctie t.a.v. de SV, en mag de SV nooit in diskrediet hebben gebracht.
- Een erelidmaatschap is iets zeer bijzonders, en een erelid wordt bij hoge uitzondering benoemd.
- Een erelidmaatschap is geldig bij leven, en wordt vermeld op de website van de SV.
- Betrokkene zal bij zijn/haar overlijden blijven vermeld op de website van de SV in de rubriek “keep the memory alive”.
- Een erelid krijgt een onderscheiding welke hij/zij te allen tijde mogen dragen. 
- Een erelid betaald geen contributie en wordt persoonlijk uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.


Procedure “erelidmaatschap”
Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke en objectieve argumenten en is ondertekend door minimaal vijf leden van de SV. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet, tevens wordt nagegaan of er anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.  De onderscheiding wordt door het bestuur tijdens de eerst volgende algemene ledenvergadering uitgereikt. Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers, waarbij een vrijwilligersbijdrage is toegestaan, worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht.
Indien het bestuur het voorstel afwijst wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgave van redenen voor de afwijzing.

Criteria “lid van verdienste”
Betrokkene is minimaal 5 jaar lid van de SV, waarbij de 5 jaren aaneengesloten dienen te zijn, en heeft als vrijwilliger een voor alle leden herkenbare dienst of project uitgevoerd, en/of heeft zich op een bijzondere wijze ingezet voor de SV. Dit volledig in het belang van de SV, en volstrekt belangeloos. 
- Betrokkene moet van onbesproken gedrag zijn en mag de SV nooit in diskrediet hebben gebracht.
- Een “lid van verdienste” is geldig bij leven, en wordt vermeld op de website van de SV.
- Betrokkene zal bij zijn/haar overlijden blijven vermeld op de website van de SV in de rubriek “keep the memory alive”.
- Een “lid van verdienste” krijgt een onderscheiding welke hij/zij te allen tijde mogen dragen.
- Een “lid van verdienste” betaald geen contributie en wordt persoonlijk uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.


Procedure “lid van verdienste”
Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan.
De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke en objectieve argumenten en is ondertekend door minimaal vijf leden van de SV.
Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet, tevens wordt nagegaan of er anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.  De onderscheiding wordt door het bestuur tijdens de eerst volgende  algemene ledenvergadering uitgereikt.

Een kandidaat “lid van verdienste” kan tevens rechtstreeks door het bestuur de titel “lid van verdienste” worden verleend, waarbij de toekenning moet zijn onderbouwd met feiten.
Aangezien de regeling zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers, waarbij een vrijwilligersbijdrage is toegestaan, worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht.

Indien het bestuur het voorstel afwijst wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgave van redenen voor de afwijzing. Het erelidmaatschap en de titel “lid van verdienste” kunnen enkel worden ingetrokken onder dezelfde statutaire bepalingen zoals die gelden voor het intrekken van het lidmaatschap. Bovenstaand reglement t.a.v. het “erelidmaatschap” en “lid van verdienste” is in de bestuursvergadering vastgesteld op 7 juni 2017, te Utrecht.

Omdat het een bestuursreglement betreft kan het op ieder moment door het bestuur in een bestuursvergadering worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden opgenomen in de notulen van de bestuursvergadering. Tijdens een lopende procedure voor de nominatie van een erelid of “lid van verdienste” worden geen wijzigingen aangebracht.

Daar waar dit reglement en de statuten van de supportersvereniging F.C. Utrecht niet in voorzien, beslist het bestuur

SUPPORTERSVERENIGING FC UTRECHT VOOR EN DOOR SUPPORTERS