Algemene Ledenvergadering 2022

Beste leden,
 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SVFCU wordt gehouden op dinsdag 22 november 2022. Dat zal gebeuren in ’t Spelershome in het hoofdgebouw van de FCU, aanvang 19:00 uur.
 
Toegang alleen voor leden van de SV.
 
Wij hopen vele leden te mogen begroeten om kennis te nemen van de financiële resultaten en activiteiten over het seizoen 2021/2022, alsmede de actuele plannen van de SV. Ook uw mening over wat voor SV gerelateerd onderwerp dan ook is daarbij van harte welkom.
 
Bestuur SVFCU

8187

SUPPORTERSVERENIGING FC UTRECHT VOOR EN DOOR SUPPORTERS