Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2023

Beste leden,
 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SVFCU wordt gehouden op donderdag 23 november 2023 om 19:30 uur. Dat zal gebeuren in de Cavea-skybox in het hoofdgebouw van de FC Utrecht, de inloop is vanaf 19:00 uur.
 
Toegang is alleen voor leden van de SV. Wel verzoeken wij jullie i.v.m. de beperkte ruimte van de locatie, je vooraf aan te melden via info@svfcu.nl. Dank daarvoor.
 
De agenda van de Ledenvergadering is als volgt:
1. Opening door voorzitter T. den Hartog om 19:30 uur;
2. Mededelingen;
3. Uitleg financiële cijfers seizoen 22/23;
4. Verslag kascommissie;
5. Terugkoppeling recent overleg tussen FC Utrecht en SV FC Utrecht;
6. Actualiteiten;
7. Rondvraag;
8. Sluiting door voorzitter T. den Hartog.
 
Wij hopen geïnteresseerde leden te mogen begroeten om kennis te nemen van de financiële resultaten en activiteiten over het seizoen 2022/2023, alsmede de actuele plannen van de SV. Ook uw mening over wat voor SV gerelateerd onderwerp dan ook is daarbij van harte welkom.
 
Bestuur SVFCU

11564

SUPPORTERSVERENIGING FC UTRECHT VOOR EN DOOR SUPPORTERS